Usluge koje nude noteri ?

Noterske usluge ukljucuju ali se ne ogranicavaju na:

  • Pravne usluge za porodize i nasledja stvarima;
  • Pravne usluge zа imovinska pitanja,
  • Pravne usluge za ekonomske i radne sredine;
  • Pravne usluge odrzavanjem stvari i drugih dokumenata,
  • Pravne usluge vezane za certifikate, legalizacija i drugih uverenja.