F.A.Q
(Shqip) Shërbimi i noterisë është shërbim juridik dhe publik që e ka për qëllim mbrojtjen e interesave të ligjshme të personave fizik dhe juridik në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës se Kosovës.
Notary services include but are not limited to: Legal services for family and inheritance matters; Legal services for property matters; Legal services for economic and labor issues; Legal services by maintaining things and other documents; Legal services related to certificates, legalization and other certificates.