(Shqip) Pensionohet Noter Shaqir Vula

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.