(Shqip) Pensionohet Noter Ramadan Bunjaku 

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.