(Shqip) Pensionohet Noter Nexhat Qorrolli

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.