(Shqip) Pensionohet Noter Kolë Ramaj

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.