(Shqip) Pensionohet Noter Ilmi Ademi

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.