(Shqip) Oda e Noterëve të Kosovës do të nënshkruaj marrëveshje të bashkëpunimit me Agjencinë Kadastrale të Kosovës dhe Fakultetin Juridik të Universitetit Publik i Mitrovicës “Isa Boletini” 

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.