(Shqip) Nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit mes ONK-së dhe Fakultetit Juridik të Universitetit “Ukshin Hoti“ Prizren 

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.