(Shqip) Nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit mes ONK-së dhe Fakultetin Juridik të Universitetit Publik i Mitrovicës “Isa Boletini“ 

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.