(Shqip) Mbahet takimi i Kuvendit vjetor të ONK-së dhe trajnimi me Kodin Civil

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.