Arhiva vesti
Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.
Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.
Kompania Trainkos Sh.A priti sot një mysafir të veçantë, hirësinë e tij Ambasadorin e Mbretërisë së Britanisë, z. Jan Cliff, i cili shoqërohej nga Zyrtarja për Projekte në Ambasadën e Britanisë në Prishtinë znj. Miranda Shala. Ata u pritën nga Kryeshefi Ekzekutiv i Trainkos Sh.A, z. Ruzhdi Morina dhe Drejtori i Bizneseve Operuese, z. Besim Asllani.
Kompania Trainkos Sh.A priti sot një mysafir të veçantë, hirësinë e tij Ambasadorin e Mbretërisë së Britanisë, z. Jan Cliff, i cili shoqërohej nga Zyrtarja për Projekte në Ambasadën e Britanisë në Prishtinë znj. Miranda Shala. Ata u pritën nga Kryeshefi Ekzekutiv i Trainkos Sh.A, z. Ruzhdi Morina dhe Drejtori i Bizneseve Operuese, z. Besim Asllani.
Kompania Trainkos Sh.A priti sot një mysafir të veçantë, hirësinë e tij Ambasadorin e Mbretërisë së Britanisë, z. Jan Cliff, i cili shoqërohej nga Zyrtarja për Projekte në Ambasadën e Britanisë në Prishtinë znj. Miranda Shala. Ata u pritën nga Kryeshefi Ekzekutiv i Trainkos Sh.A, z. Ruzhdi Morina dhe Drejtori i Bizneseve Operuese, z. Besim Asllani.