Lajmet Arkiva
Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës, organizon trajnimin për avancimin e njohurive nga shërbimi noterial, që do të mbahet me 23 Shkurt 2013, në Hotel Afa – Prishtinë, nga ora 10:00 deri 16:00. Ligjerues në këtë trajnim do të jetë, Prof. Xhevdet Halili. Tema e trajnimit: Falsifikimin i dokumenteve zyrtare dhe shpërlarja e parave.
Kryetarja e ONK-së Znj. Arbena Shehu, takon Kryetarin e Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit, Z. Ahmet Kasumi. Ky ishte takimi i parë zyrtar në mes dy përfaqësuesve. Përfshirja e klauzolës së arbitrazhit në kontrata, ishte tema thelbësore e këtij takimi. Z. Kasumi, tha se dispozitat e kontratave të cilat kanë të bëjnë me zgjidhjen e […]
Instituti Zviceran për Studime të Avancuara të Noterisë (I-H-N), organizon trajnim në zyren e saj (Beta Office) për kandidatët që e kanë dhënë provimin e noterisë (grupi i tretë i noterëve). Tema e trajnimit një ditor do të jetë “praktika ditore me aktet en brevet’’.
Pas mbylljes së suksesshme të fazës së tretë të riprovimit të Noterisë, Ministria e Drejtësisë sot ka organizuar ceremoninë e certifikimit edhe të 39 noterëve. Me këtë rast, Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Drejtësisë, Prof. Dr. Hajredin Kuçi tha se gjashtë muaj pas fillimit të funksionimit, sistemi noterial sot po funksionon mirë, sipas tij kjo është dëshmuar me shërbimet që noterët kanë ofruar për qytetarët.
Komisioni për Përzgjedhjen e Noterëve, Duke u mbështetur në Ligjin Nr. 03/L-010 për Noterinë si dhe në Udhëzimin Administrativ Nr. 09/2011 Për Procedurën e Konkurrimit dhe Përzgjedhjen e Zyrave Noteriale, Komisioni për përzgjedhjen e Noterëve hap procedurën e konkurrimit për 51 zyra noteriale në Republikën e Kosovës.