Lajmet Arkiva
Prishtinë, 11 korrik 2015, Oda e Noterëve organizoi trajnimin përfundimtar për përdorimin e softuerit për regjistrimin e lëndëve noteriale si dhe kodimin e akteve noteriale përmes përdorimit të këtij softveri. Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin pothuajse të gjithë punëtorët e zyreve noteriale, Meqenëse, shumë shpejtë do të filloj së aplikuari projekti në fjalë, interesimi i […]
Prishtinë, 06 qershor 2015, Oda e Noterëve organizoi trajnimin përfundimtar për përdorimin e softuerit për regjistrimin e lëndëve noteriale si dhe kodimin e akteve noteriale përmes përdorimit të këtij softveri. Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin pothuajse të gjithë noterët, të cilët shumë shpejtë do të fillojnë me aplikimin e këtij softueri. Në takimin e fundit […]
E shtune, 28 Mars 2015. Oda e Noterëve e Republikës së Kosovës me datë 28.03.2015 mbajti takimin e Kuvendit Vjetor. Në pjesën e parë të këtij takimi të pranishmëve iu drejtua Kryetarja e Odës së Noterëve Znj. Arbena Shehu, Këshilltari i Ministrit të Drejtësisë Z. Driton Lajçi si dhe përfaqësuesi i I-H-N në Kosovë, Z. […]
Me 20 Dhjetor 2014 u mbajt Kuvendi i Odës së Noterëve ku të pranishëm ishin afër 70 noter nga i gjithë territori i Republikës së Kosovës. Në fillim të këtij takimi si rend dite ishte prezantimi i Ueb-aplikacionit para noterëve, ku prezantimin e udhëhoqi Flaka Braha zyrtare e kompanis KIT-Sha. Ky Ueb aplikacion do të […]
Më 22 Nëntor 2014, në Prishtinë u mbajt trajnimi për përdorimin e Softuerit për Regjistrimin e Lëndeve Noteriale. Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin të gjithë punonjësit e zyrave noteriale, të cilët do jenë perdoruesit e këtij softueri. Hapjen e trajnimit e bëri Z. Roland Nicklaus, ekspert ligjor nga IHN dhe një nga iniciatorët për krijimin […]
18 Tetor 2014, (e Shtunë) në “Hotel Emerald”, Oda e Noterëve e Republikës së Kosovës në pajtim me Statutin e ONK-së ka organizuar trajnimin e rradhës për avancimin e njohurive nga shërbimi noterial. Në pjesën e parë të këtij trajnimi, Z. Michel Merlotti, ekspert i IHN-së (Instituti Ndërkombëtarë i Noterisë) ligjeroi temën “Harmonizimi i praktikës/punës […]