Lajmet Arkiva
Më 22 Nëntor 2014, në Prishtinë u mbajt trajnimi për përdorimin e Softuerit për Regjistrimin e Lëndeve Noteriale. Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin të gjithë punonjësit e zyrave noteriale, të cilët do jenë perdoruesit e këtij softueri. Hapjen e trajnimit e bëri Z. Roland Nicklaus, ekspert ligjor nga IHN dhe një nga iniciatorët për krijimin […]
18 Tetor 2014, (e Shtunë) në “Hotel Emerald”, Oda e Noterëve e Republikës së Kosovës në pajtim me Statutin e ONK-së ka organizuar trajnimin e rradhës për avancimin e njohurive nga shërbimi noterial. Në pjesën e parë të këtij trajnimi, Z. Michel Merlotti, ekspert i IHN-së (Instituti Ndërkombëtarë i Noterisë) ligjeroi temën “Harmonizimi i praktikës/punës […]
Tetor 2014, Oda e Noterëve e Republikës së Kosovës si anëtare e përhershme dhe me të drejta të plota në Unionin Ndërkombëtarë të Noterisë (UINL), mori pjesë në Mbledhjen e Përgjithshme të këtij Unioni, i cili këtë vit është mbajtur me datë, 10-11 Tetor 2014, në Budapest të Hungarisë. Oda e Noterëre e R. së […]
Nga 15 deri më 19 Shtator 2014 në Romë (Itali) po mbahet edicioni i tretë i Universitetit Botëror të Noterisë–UINL. UINL i ka ofruar kandidatëve për noter, noterëve, punëtorëve të zyreve noteriale si dhe studentëve nga të gjitha vendet një trajnim intensiv një javor, me qëllim që pjesëmarrësve t’i ofrohet bazë ligjore dhe etike e […]
Më 12 Korrik 2014, (e Shtunë) në “Hotel AFA”, Prishtinë, Oda e Noterëve e Republikës së Kosovës në pajtim me Statutin e ONK-së ka organizuar trajnimin e rradhës për avancimin e njohurive nga shërbimi noterial. Në pjesën e parë të këtij trajnimi, ligjeruesi Z. Besim Kelmendi, Prokuror Special në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës […]
Oda e Noterëve e Republikës së Kosovës me ftesë të Kryetares së Odës së Noterëve të Republikës së Maqedonisë, znj. Zorica Pulejkova, zhvilloi një vizitë studimore- njëditore në qytetin e Shkupit dhe Tetovës. Përfaqësuesit e ONK-së u pritën nga Kryetarja ONRM Znj. Zorica Pulejkova, Z. Naxhi Zeqiri Noter në Tetovë, Z. Muhamet Shehu Noter në […]