Lajmet Arkiva
Prishtinë, 14.04.2018 – Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës mbajti Kuvendin Zgjedhor, nga punimet e të cilit u zgjodhën anëtarët e rinj të Komisionit të Odës. Paraprakisht, Kuvendi i Odës diskutoi dhe vlerësoi punën e deritanishme të Komisionit të Odës dhe të Kryetares znj. Arbena Shehu, ku pas diskutimeve, anëtarët e Kuvendit me shumicë […]
Prishtinë, 24.03.2018 – Oda e Noterëve në bashkëpunim me Projektin e financuar nga BE “Mbështetje Profesioneve të Lira Ligjore dhe Odës së Avokatëve”, mbajtën trajnimin për Noterët e Republikës së Kosovës. Trajnimi u hap nga Kryetarja e Odës së Noterëve znj.Arbena Shehu, ndërsa znj. Pepa Laleva, Udhëheqëse e Ekipit të Projektit të BE-së “Mbështetje Profesioneve […]
Prishtinë, 17.03.2018 – Komisioni për Aftësim Profesional në kuadër të Odës së Noterëve, në bashkëpunim me Projektin e financuar nga BE “Mbështetje Profesioneve të Lira Ligjore (PLL) dhe Odës së Avokatëve (OAK)”, organizuan Trajnimin e parë për vitin 2018, për punëtor të zyrave noteriale. Hapjen e trajnimin e bëri znj. Pepa Laleva, Udhëheqëse e Ekipit […]
Noter Adem Gorani ka ushtruar detyrën e Noterit në Komunën e Istogut si dhe është Noteri i parë nga tri gjeneratat e noterëve të emëruar në Republikën e Kosovës, që ka arritur moshën e pensionimit. Biografi e shkurtër: Z. Adem (Hysni) Gorani është i lindur me datë 15.01.1948, në Pejë ku edhe banon, i martuar […]
Prishtinë – 23.12.2017, me ftesë të Komisionit, Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës mbajti takimin vjetor të Kuvendit të Odës. Takimi u mbajt në “Emerald Hotel”, ndërsa ftesës iu përgjigjën pothuajse të gjithë noterët të Republikës së Kosovës. Gjatë këtij takimi u diskutuan dhe në fund u aprovuan, Raporti i aktiviteteve të Komisionit të […]
Prishtinë, 25.11.2017 – Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës si përfaqësuese e përhershme në Komisionin Evropian të Noterisë, po merr pjesë në seancën plenare të organizuar në Budapest të Hungarisë, për datat 24-25.11.2017. Kjo seancë ishte paraparë të mbahej në Barcelonë të Spanjës, mirëpo për shkaqe politike në këtë vend, në momentet e fundit […]