Lajmet Arkiva
Pensionohet Noter Ilmi Ademi Noter Ilmi Ademi ka ushtruar detyrën e Noterit në Komunën e Vushtrrisë   Biografi e shkurtër: Ilmi (Avdi) Ademi ka lindur më 28.05.1956, në Broboniq, Komuna Mitrovicë. Shkollën fillore e ka mbaruar në Broboniq, të mesmen e ka mbaruar në Mitrovicë, ndërsa studimet i ka vijuar nga viti 1975 deri në […]
Prishtinë, 15.05.2021 – Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës mbajti Kuvendin Zgjedhor, nga punimet e të cilit u zgjodhën anëtarët e rinj të organeve të Odës së Noterëve.  Kuvendi i Odës së Noterëve rizgjodhi për mandatin e dytë z. Aliriza Beshi Kryetar të Odës së Noterëve, për Nënkryetar të Odës së Noterëve Kuvendi zgjodhi z. […]
Prizren, 01 Prill 2021, Oda Noterëve së bashku me Fakultetin Juridik të Universitetit “Ukshin Hoti“, nënshkruan Memorandumin e Bashkëpunimit e cila marrëveshje ka karakter bashkërendimin e aktiviteteve për afirmimin e çështjeve aktuale në fushën e avancimit të jetës akademike dhe profesionale.   Kryetari i Odës së Noterëve të Republikës së Kosovës, z. Aliriza Beshi, i shoqëruar […]
Prishtinë, 27.03.2021, Oda e Noterëve të Kosovës në bashkëpunim me Projektin e Kodit Civil, organizuan trajnimin e radhës online përmes platformës ZOOM me temë: “E drejta e përfaqësimit në trashëgimi ”.   Në trajnim u elaboruan nëntemat si “Trashëgimi i domosdoshëm”, “Trashëgimi nga pasardhësit e trashëgimtarit të vdekur para trashëgimlënësit”, “Trashëgimi i pasardhësve të trashëgimtarit i […]
Pensionohet Noter Kolë Ramaj Noter Kolë Ramaj ka ushtruar detyrën e Noterit në Komunën e Graçanicës     Biografi e shkurtër: Kolë (Ton) Ramaj, ka lindur më 24.03.1956, në Stubëll të Epërme, Komuna Viti. Shkollën fillore e të mesme e ka mbaruar në Stubëll të Epërme dhe në Viti. Studimet i ka vijuar nga viti 1975 […]
Pensionohet Noter Shaqir Vula Noter Shaqir Vula ka ushtruar detyrën e Noterit në Komunën e Gjakovës     Biografi e shkurtër: Shaqir Vula, ka lindur me 01.02.1951 në Gjakovë. Shkollën fillore dhe të mesmen e ka kryer në Gjakovë. Në periudhën 1968-1972, ka ndjekur studimet në fakultetin Juridik në Prishtinë, ndërsa pas kryerjes se fakultetit […]