Lajmet Arkiva
29 shtator 2023, Oda e Noterëve të Kosovës, përfaqësuar nga Kryetari Shpend Haskaj, i shoqëruar nga Sekretari Erdon Gjinolli, po marrin pjesë në kongresin internacional të noterisë, në Aveiro të Portugalisë, me temë “Të drejtat e qytetarëve në një botë të globalizuar dhe dixhitale”. Hapjen e këtij kongresi e bënë, z. Jorge Batista da Silva, […]
Oda e Noterëve të Kosovës e përfaqësuar nga z. Shpend Haskaj Kryetar i Odës së Noterëve dhe znj. Arbena Shehu, përfaqësuese e ONK-së në Komisionin për Çeshtje Evropiane-CAE, të shoqëruar nga znj. Vizhdane Kuçi Notere dhe z. Erdon Gjinolli, Sekretar i ONK-së morrën pjesën në konferencën e organizaur nga UINL dhe Skrivener Notaries me temë […]
Prishtinë, 22 qershor 2023 – Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës e përfaqësuar nga Znj. Arbena Shehu dhe znj. Leartë Cana, mori pjesë në seancën e parë plenare të CAE-së për legjislaturën 2023-2025 të Komisionit Evropian të Noterisë në UINL, e cila u mbajt në Romë, Itali, në datat: 22-23 qershor 2023.  Si temë […]
Prishtinë, 03.06.2023, Oda e Noterëve në bashkëpunim me Agjencinë Kadastrale të Kosovës (AKK) mbajti trajnimin për noter dhe bashkëpunëtor të zyrave noteriale, me temë “Shënimi nga ana e noterëve në SIKT-K”, aplikacion i zhvilluar nga ky agjencion për shënimin e LRP dhe REF tek rubrika e vërejtjes në certifikatën pronësore nga ana e noterëve. Hapjen […]
Pensionohet Kryetari i Odës së Noterëve z. Aliriza Beshi Kryetari i Odës së Noterëve z. Aliriza Beshi ka ushtruar detyrën e Noterit në Komunën e Prizrenit dhe me autorizim edhe për komunën e Rahovecit.   Biografi e shkurtër: Aliriza (Gjemali) Beshi, i lindur më 14.04.1958 në Prizren, ka kryer Shkollën Fillore dhe Gjimnazin, në Prizren që më pastaj ka studiuar në UP-Fakultetin Juridik, të cilën e ka kryer në […]
Prishtinë, 18.03.2023- me ftesë të Këshillit Drejtues të Odës së Noterëve u mbajt Kuvendi i jashtëzakonshëm i Odës së Noterëve. Si pikë e rendit të ditës ishte veprimet e Odës pas pensionimit të Kryetarit të Odës së Noterëve z. Aliriza Beshi, me datë 14.04.2023. Fillimisht Kuvendi vendosi që shkohet në zgjedhje plotësuese për organet e […]