(Shqip) Pensionohet Noter Naim Rrecaj

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.