Pensionohet Noter Rasim Behluli Noter Rasim Behluli ka ushtruar detyrën e Noterit në Komunën e Rahovecit.     Biografi e shkurtër: Rasim (Xheladin) Behluli, është i lindur me datë 24.11.1955, në Rahovec ku edhe banon, i martuar dhe ka pesë fëmijë. Z. Behluli ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Prishtinës në vitin 1980, ndërsa provimin […]
Oda e Noterëve të Kosovës në bashkëpunim me Projektin e Kodit Civil, me datë 14.11.2020, organizuan trajnimin e radhës online përmes platformës ZOOM me temë: “Regjimi pasuror martesor sipas risive në Kodin Civil“. Ligjerues në këtë trajnim ishte Prof. Haxhi Gashi, ekspert kyç i projektit, i cili edhe e udhëhoqi këtë trajnim ku ligjëroi temat “Pasuria […]
Oda e Noterëve të Kosovës në bashkëpunim me Projektin e Kodit Civil, me datë 11.11.2020,  organizuan trajnimin online përmes platformës ZOOM me temë: “Bartja e pronësisë dhe të drejtave të tjera pronësore dhe hartimi i kontratave”. Interesimi nga ana e noterëve për këtë trajnim ishte shumë i madh dhe nuk munguan diskutimet si dhe propozimet për […]
Arkiva e lajmeve