Prishtinë, 27.04.2024. Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës mbajti Kuvendin Zgjedhor, nga punimet e të cilit u zgjodhën anëtarët e rinj të organeve të Odës.  Kuvendi i Odës së Noterëve zgjodhi z. Shpend Haskaj, për Kryetar të Odës së Noterëve për një mandat 3 vjeçar, për Nënkryetar të Odës, Kuvendi e zgjodhi z. Sefadin Blakaj, […]
Prishtinë 23 dhjetor 2023 – Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës mbajti takimin vjetor të Kuvendit të Odës së Notereve. Kryetari i Odës z. Shpend Haskaj i hapi dhe i drejtoi punimet e Kuvendit. Si pika të rendit të ditës u paraqiten për diskutim dhe aprovim: Raporti lidhur me aktivitetet e Këshillit Drejtues të […]
Oda e Noterëve të Kosovës e ka marr me shumë shqetësim incidentin e ndodhur dje me datë 23.11.2023 në zyrën e noterit Bardhyl Dinaj me seli në Vushtrri ku ka ardhur edhe deri te përleshja fizike.   Oda e Noterëve në cilën do formë e dënon dhunën apo sulmin, e cila asnjëherë nuk është mjet […]
Arkiva e lajmeve