Pensionohet Noter Dr. Hebib Livoreka Noter Dr. Hebib Livoreka ka ushtruar detyrën e Noterit në Komunën e Kaçanikut dhe me autorizim edhe për komunën e Hanit të Elezit    Biografi e shkurtër: Dr. Hebib Livoreka u lind më 25 shtator 1957, në Ivajë të Kaçanikut. Katër klasat e shkollës fillore i kreu në Ivajë, kurse […]
Me kërkesë të noterëve dhe me ftesë të Këshillit Drejtues të Odës së Noterëve, me datë 27.07.2022, u mbajt takimi i jashtëzakonshëm i Kuvendit të Odës, nga punimet e të cilit nxirret ky: Reagim lidhur me nënshkrimin e Udhëzimit Administrativ MD-Nr. 05/2022 për Tarifat Noteriale për Kompensimet për Punën dhe Kompensimet e Shpenzimeve të Noterit […]
Me ftesë të Dhomës Federale Gjermane të Noterëve me seli në Berlin Kryetari i Odës së Noterëve të Republikës së Kosovës, z. Aliriza Beshi dhe Ministrja e Drejtësisë, znj. Albulena Haxhiu, u pritën në takim nga Kryepërfaqësuesi për Çështje Ndërkombëtare i kësaj Dhome, z. Richard Bock.  Në takim u diskutua për propozimet e Dhomës Federale […]
Arkiva e lajmeve