Prishtinë, 19.06.2021 –Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës organizoi punëtorinë për Noterët e Republikës së Kosovës dhe bashkëpunëtorët e zyrave noteriale. Temat e kësaj punëtorie ishin: Punëtoria për Noter: Kontrata mbi Hipotekën, me theks të veçantë neni 175.2 dhe neni 185 i LPDTS; Diskutime shtesë nga Draft-Kodi Civil lidhur me trashëgiminë, me ligjërues Prof. […]
Pensionohet Noter Ilmi Ademi Noter Ilmi Ademi ka ushtruar detyrën e Noterit në Komunën e Vushtrrisë   Biografi e shkurtër: Ilmi (Avdi) Ademi ka lindur më 28.05.1956, në Broboniq, Komuna Mitrovicë. Shkollën fillore e ka mbaruar në Broboniq, të mesmen e ka mbaruar në Mitrovicë, ndërsa studimet i ka vijuar nga viti 1975 deri në […]
Prishtinë, 15.05.2021 – Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës mbajti Kuvendin Zgjedhor, nga punimet e të cilit u zgjodhën anëtarët e rinj të organeve të Odës së Noterëve.  Kuvendi i Odës së Noterëve rizgjodhi për mandatin e dytë z. Aliriza Beshi Kryetar të Odës së Noterëve, për Nënkryetar të Odës së Noterëve Kuvendi zgjodhi z. […]
Arkiva e lajmeve