Prishtinë 14 Maj 2022, Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës me rastin e 10 vjetorit të krijimit të sistemit Noterial dhe themelimit të Odës së Noterëve, organizoi konferencën me temë “Akti noterial përmbarimor”, praktika nga Republika e Kroacisë dhe ajo e B&H. Ftesës për pjesëmarrje padyshim se ju përgjigjën shumë oda mike, përfshirë edhe […]
Prishtinë, 07.05.2022 – Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës si përfaqësuese, mori pjesë në seancën 4-të plenare të CAE-së për legjislacionin 2020-2022 të Komisionit Evropian të Noterisë në UINL, e cila u mbajt në Lisbonë të Portugalisë, në datat: 06-07 Maj 2022.  Oda e Noterëve të Kosovës në këtë seancë plenare u përfaqësua nga […]
Prishtinë, 29.04.2022 – Me ftesë të Odës së Noterëve të Austrisë, në Konferencën e 32të evropiane për Ligjin Civil, me temë “Sundimi i ligjit – Vënia e qytetarit në radhë të parë”, mbajtur në Salzburg, Austrisë me datë 28-29 Prill 2022, morri pjesë dhe Oda e Noterëve të Kosovës e përfaqësuar nga z. Shpend Haskaj, […]
Arkiva e lajmeve