(Shqip) Ndërron jetë Noteri Ibrahim Elshani, 1949 – 2020

Zао nам је, оvај unоs је dоsтupаn sамо u Албански.