Lajmet Arkiva
Noter Ibrahim Elshani ka ushtruar detyrën e Noterit në Komunën e Malishevës. Biografi e shkurtër: Z. Ibrahim (Sefer) Elshani është i lindur me datë 28.03.1949 në fshatin Astrazup, Komuna e Malishevës. Shkollën fillore e ka kryer në Dragobil dhe Malishevë. Shkollën e mesme në Prizren, dhe nga viti 1970 deri në 1975 ka punuar mësues në […]
Notere Bahrija Skenderi ka ushtruar detyrën e Noteres në Komunën e Mamushës. Biografi e shkurtër: Znj. Bahrija Skenderi është e lindur me datë 18.03.1954, në Dragash, me vendbanim në Prizren. Znj. Skenderi ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Prishtinës në vitin 1978. Pas diplomimit, ka punuar si sekretare në Farmakos një kohë të gjatë dhe poashtu […]
Podgoricë, 21 shkurt 2019 – Delegacioni i Odës së Noterëve të Republikës së Kosovës i udhëhequr nga Kryetari Aliriza Beshi, anëtarë të Odës si dhe përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë së Republikës së Kosovës, vizituan Odën e Noterëve të Republikës së Malit të Zi. Qëllimi i vizitës ishte shkëmbimi i përvojave në lidhje me sistemin […]
Shkup, 9 shkurt 2019 – Delegacioni i Odës së Noterëve të Republikës së Kosovës i udhëhequr nga Kryetari Aliriza Beshi, anëtarë të Odës si dhe përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë e Republikës së Kosovës, vizituan Odën e Noterëve të Republikës së Maqedonisë. Qëllimi i vizitës ishte shkëmbimi i përvojave në lidhje me digjitalizimin e sistemit […]
Prishtinë, 03 Shkurt 2019 – Oda e Noterëve në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, nga data 01 deri 03 Shkurt 2019, mbajten punëtorinë për hartimin e Udhëzimeve Administrative që derivojnë nga Ligji për Noterinë Nr. 06/L-010. Sipas agjendës së punëtorisë, u punua në Udhëzimin për organizimin dhe mënyrën e punës së noterëve; për kushtet e […]
Prishtinë 26 Janar 2018 – Oda e Noterëve e Republikës së Kosovës mbajti takimin e Kuvendit Vjetor. Në këtë takim, Kryetari i Odës së Noterëve z. Aliriza Beshi, hapi dhe drejtoi punimet e këtij Kuvendi. Si pikë e parë e rendit të ditës, si obligim i dalë nga Ligji i ri për Noterinë, i cili […]