Lajmet Arkiva
Në një ceremoni të organizuar nga Oda e Noterëve në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, me datë 15 Prill është shënuar një vjetori I krijimit të Odës të Noterëve dhe është bërë betimi i 28 noterëve të rinj. Në këtë ceremoni morën pjesë përfaqësues të shumë institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Me këtë rast, Kryetarja e […]
Në pajtim me legjislacionin në fuqi si dhe duke u mbështetur në listën e kandidatëve që i plotësojnë kushtet e pranueshmërisë në shërbimin noterial të Komisionit për Përzgjedhjen e Noterëve, Ministri i Ministrisë së Drejtësisë merr Vendim për emërimin e noterëve të rinjë si më poshtë: Emri dhe Mbiemri Komuna 1. Adem (Hysen) Gorani Istog […]
Më 23 Shkurt 2013, (e Shtunë) në “Hotel AFA”, Prishtinë, Oda e Noterëve të Kosovës ka organizuar trajnimin për avancimin e njohurive nga shërbimi noterial. Në pjesën parë të këtij trajnimi, ligjeruesi Prof. Xhevdet Halili elaboroi pjesë nga Kodi Penal i Republikës së Kosovës dhe Ligjit për Parandalimin e Shpërlarjes së Parave dhe Financimit të […]
Oda e Noterëve të Republikës së Kosovës, organizon trajnimin për avancimin e njohurive nga shërbimi noterial, që do të mbahet me 23 Shkurt 2013, në Hotel Afa – Prishtinë, nga ora 10:00 deri 16:00. Ligjerues në këtë trajnim do të jetë, Prof. Xhevdet Halili. Tema e trajnimit: Falsifikimin i dokumenteve zyrtare dhe shpërlarja e parave.
Kryetarja e ONK-së Znj. Arbena Shehu, takon Kryetarin e Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit, Z. Ahmet Kasumi. Ky ishte takimi i parë zyrtar në mes dy përfaqësuesve. Përfshirja e klauzolës së arbitrazhit në kontrata, ishte tema thelbësore e këtij takimi. Z. Kasumi, tha se dispozitat e kontratave të cilat kanë të bëjnë me zgjidhjen e […]
Instituti Zviceran për Studime të Avancuara të Noterisë (I-H-N), organizon trajnim në zyren e saj (Beta Office) për kandidatët që e kanë dhënë provimin e noterisë (grupi i tretë i noterëve). Tema e trajnimit një ditor do të jetë “praktika ditore me aktet en brevet’’.